Home

oppstad.no

Oppstad Grendeutvalg - innkalling til årsmøte

 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oppstad grendeutvalg mandag 29. mai kl. 19:00 på Oppstad Samfunnshus

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder/sekretær senest èn uke før årsmøtet.

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Åpning - godkjenning av innkallelse, valg av møteleder og sekretær

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg

5. Innkomne saker

 

 

Grete Aas, leder

 

For Oppstad Samfunnshus se

www.oppstad-samfunnshus.no