Lag og foreninger

Lag, foreninger og andre aktører:

Oppstad Grendelag

 

Oppstad Idrettslag

http://www.oppstadil.no/

Oppstad Sanitetsforening

 

Oppstad Samfunnshus

http://www.oppstad-samfunnshus.no/

Oppstad Gårds- og naturbarnehage

http://oppstad.barnehage.no/

 

 

Sør-Odal Grenderåd