Refferater

Årsmøte:

Årsmøte Oppstad Grendeutvalg den 29. juni 2021

Tilstede: Elin Gaustad, Reidun Lien, Finn Martinsen, Anders Lien, Tommy Klokkerud, Knut Aas, Bjørn Aas, Thorsten Korsmo, Aina Nafstad Holth, Bjørn Skårer, Håkon Andreas Ellevold, Brit S. Holth.

Karen Mangset, kom til valget.

Velkommen ved Finn Martinsen

Sak 1: Valg av møteleder – Finn Martinsen

Sak 2:   Valg av sekretær  –  Brit S. Holth

Sak3:Styrets årsmelding, skrevet og lest av Finn

          – fibernett og skiløyper legges til som aktivitet

            Ellers ble årsmelding godkjent.

Sak 4 :Regnskap gjennomgås av kasserer Reidun – godkjennes

Sak 5: Valg.

          Verv                Navn.                                         Representerer

          Leder                Finn Martinsen.                        Valgt

          Nestleder.        Hallgeir Rapstad.                      Valgt

          Sekretær.         Brit S. Holth.                              Valgt

          Kasserer.          Reidun Lien.                               Valgt

          Styremedlem.  Anders Lien.                              Valgt

         Styremedlem.   Bjørn Aas.                                Grendelaget

         Styremedlem.   Tommy Klokkerud.                  Idrettslaget

         Styremedlem.   Olav Skårer                              Samfunnshuset

         Styremedlem.   Thorsten Korsmo.                   Samfunnshuset

         Styremedlem.   Rune Gaustad                          Menighetsrådet

         Styremedlem.   Jan Brattli.                                Oppstadbakken Info

        Valgkomite.       Jørgen Fischer

                                    Ann Kristin Negård

                                    Randi Gaustad

         Revisor.              Nils Tormod Larsen

                                    Jan Gunnar Brock

Innkomne saker, fra Idrettslaget:

– søker støtte til videre arbeid med skilting av turløyper

– søker støtte til brøyting og grusing av veg til Snitmyra, samt kjøring av skiløyper.

Det er søkt om 21000 kroner. Dette innvilges og godkjennes av årsmøtet.

Evt: Bør det anskaffes hjertestarter på Samfunnshuset og på Slettbrenna?

    Må utredes mer før evt vedtak – ansvar, opplæring, kostnader etc.