Hva jobber vi med:

Følgende saker står på listen vår:

  • Boligtomter på Oppstad
  • Friluftsliv
  • Veier: Sikring langs 24`n- Fartsgrenser på Ringåsveien.
  • Grenderåd i Kommunen.
  • Aktiviteter for folk på Oppstadbakken.
  • Fiber på Oppstad
  • Løype-nett for snøscooter.

Forenklet gangvei/tursti fra Gaustadveien til Kommunegrensen

Det har blitt hogd langs FV24 i Sjursløkka og ryddet noe. på grunn av våt høst ble videre utbedring av turstien lagt på is til våren.

Området rundt «Telenor-huset» ble ryddet, og det ble gjort forenklet gangvei fra Gaustadvegen til bussholdeplassen som skolebarna bruker morgen og ettermiddag.

Takk til : Jon Iver Gaustad- Rune og Roger Gaustad- Bjørn Aas – Endre Eriksen og Finn Martinsen for dugnads jobbing.

En stor takk til Odal Grus a/s som sponset oss med massen til gangveien.

Grendemøte 2022

Godt Nytt År !

Vi håper at pandemien roer seg igjen, slik at vi kan treffes og ha møter.

I våre vedtekter skal vi avholde et Grendemøte i året, der vi inviterer alle Oppstadbakkinger til «Huset vårt» .

Her informerer vi om alle aktiviteter på Oppstad, samt ønsker innspill på hva vi i Grendeutvalget skal jobbe med.

Vi kommer med invitasjon så fort det bli mulighet for et Grendemøte.