Sør-Odal Grenderåd

Grenderådet ble stiftet i 2013, og har siden 2017 fordelt ca 3 mil kroner til drift og tiltak til de 8 Grendene i Kommunen: Oppstad, Slåstad, Sander, Galterud, Disenå, Finnholt, Skarnes og Ullern.

FORMÅL

Grenderådet skal sammen med kommunen medvirke til at Sør-Odal blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i ved følgende:  

• Legge til rette for samhandling mellom grender og kommunen.

• Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i grendene og mellom grendene.

• Uttale seg om kommunale saker som gjelder grendene.

• Virke som informasjonsformidler ut til grendene og inn til kommunen.

• Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.

• Bidra til å skape levende grender.

ORGANISERING

* Grenderådet

Grenderådet består av 2 representanter med varamedlemmer fra hver grend.

Oppstad, Slåstad, Sander, Galterud, Disenå, Finnholt, Skarnes og Ullern.

Grendene oppnevner sine representanter.

Sekretær er kommunens representant: John Kristian Strand.

Rådmann/Kommune direktør evt. stedfortreder har møteplikt.